Chốt số Chốt số "CAO THỦ SOI CẦU"

Chốt số của các chuyên gia xổ số trên diễn đàn.

Admin

Administrator
BQT
Các thành viên chốt số dự thi CAO THỦ SOI CẦU LẦN 1 với giải thưởng lên tới 5.000.000 VNĐ tại Topic này. Các bài viết tại các Topic khác không được tính kết quả.

Mẫu chốt số:
- Tên thành viên
- Ngày dự thi
- Dàn số dự thi

Ví dụ:

PHẠM KHỞI (NTBC)
Dàn dự thi
NGÀY 29/01/2021
(9 số) - Chốt 19 số
01,04,09,40,45,54,59,90,95...
(19 số) - Chốt 29 số
01,04,09,14,19,40,41,45,46,48,54,59,64,69,84,90,91,95,96...
(36 số) - Chốt 49 số.
01,04,06,09,10,13,14,15,18,19,31,36,40,41,45,46,48,51,54,56,59,60,63,64,65,68,69,81,84,86,89,90,91,95,96,98...

Lưu ý: Mọi bài dự thi đã qua chỉnh sửa sẽ không được tính kết quả. Xin anh em lưu ý!

UPDATE 2/2/2021: NHẰM GIÚP ANH EM NÂNG CAO HƠN CƠ HỘI CHIẾN THẮNG, DIỄN ĐÀN SẼ NÂNG DÀN SỐ LÊN THÀNH 19s, 29s và 49s.

Các bài viết và kết quả trước thông báo này vẫn được bảo lưu. Các bài viết chốt thừa số không được tính, các bài viết chốt thiếu số người tham gia tự chịu trách nhiệm!

Trân trọng!

 
Sửa lần cuối:

Ngôn Phi Bất Bại

Administrator
BQT
NGÔN PHI BẤT BẠI
MIỀN BẮC 01/02/2021
Dàn số dự thi:
(36 số)
07,08,12,14,17,18,21,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,47,48,51,52,56,57,58,62,64,67,68,71,74,76,78,81,82,84,86,87,88,89,91,92,96,97
(19 số)
02,18,26,28,31,32,36,37,39,51,52,56,57,58,62,67,68,71,74,78,81,82,84,86,87,88,91,96
(9 số)
02,18,26,28,31,32,36,37,39,62,67,68,71,74,78,81,82,87
 

hup9999

Mới tập chơi lô
VIP
NGÀY 1 ‘

HOÀNG HUY HUP9999

1/2/2021

DÀN 36

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,08,80,18,81,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

DÀN 19

20,12,32,23,42,24,52,26,72,27,81,38,83,58,85,68,86,78,87

DÀN 9

20,32,23,78,87,42,24,52,83
 

Becsom

Mới tập chơi lô
BECSOM
MIỀN BẮC 01/02/2021
Dàn dự thi:
(36 số)
01,02,06,07,08,12,14,17,18,29,32,34,37,39,41,48,56,58,62,64,67,68,71,74,76,78,81,84,86,88,89,91,92,96,97
(19 số)
18,26,31,32,36,37,51,52,57,62,68,71,78,81,82,84,86,87,96
(9 số)
02,26,32,36,37,62,68,78,87
 
Sửa lần cuối:

drcanna

Administrator
BQT
NGÀY 1 TÌM KIẾM “CAO THỦ SOI CẦU"
1/2/2021
DRCANNA
DÀN 36s: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49 DÀN 19s: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,70,07,54,45,64,46,74,47,84,48
DÀN 9s: 30,03,40,04,70,07,54,45,64
 

xoso123456

Mới tập chơi lô
NGÀY 1 TÌM KIẾM“CAO THỦ SOI CẦU
1/2/2021
xoso123456
DÀN 36s:
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89
DÀN 19s:
46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86
DÀN 9s:
49,08,80,18,81,28,82,38,83
 

Kenvip2020

Mới tập chơi lô
KENVIP2020
Tập Tành Lên Dàn
Ngày 1/2
Dàn 36s
00,02,08,10,12,18,20,22,28,30,
32,38,40,42,48,50,52,58,60,62,
68,70,72,78,80,82,88,90,92,98,
63,73,95,43,31,85

Dàn 19S
18,88,89,98,08,80,02,68,16,60,
24,30,40,50,60,78,90,93,95

Dàn 10s
18,88,89,98,08,80,02,68,16,60
 

phamquanvhs

Mới tập chơi lô
Mb 01/02/2021
Dàn 36số: 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 10số:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Dàn 3số :
10,15,19
BTĐ: 15
Chúc all a e may mắn !!!!
 

Ben

Lô đề cao cấp
Chuyên gia chốt số
Ben
XSMB ngày 1/2/2021
Dàn 36s:
23 24 25 26 28 29 80 82 84 85 87 89 62 64 65 67 68 72 73 75 76 78 79 41 42 43 45 46 47 48 49 32 34 35 36
Dàn 19s:
23 29 62 64 65 67 68 72 73 75 76 78 79 48 49 32 34 35 36
Dàn 9s
23 62 64 67 73 79 48 34 35
 

Hiếu bmt4444

Mới tập chơi lô
Hiếu bmt4444. Dàn dự thi mb 2/2. 3x. 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 46,
47, 48, 62, 63, 64, 68, 72, 74, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 98 1x (19s). 13, 14, 18, 31, 33, 34, 38, 41, 43, 47,
48, 63, 64, 68, 81, 83, 84, 87, 88. 0x (9s). 48,84,81,18,83,38,13,31,88
 

Kenvip2020

Mới tập chơi lô
KENVIP2020 Ngày 2/2

Dàn 36S
00,01,10,04,40,14,41,13,31,33,18,
81,08,80,48,84,34,43,51,38,83,84,
48,24,50,20,71,70,63,94,74,78,03,
30,53,44,88,91,93

Hạ Dàn 19S
00,18,70,71,20,33,43,48,84,94,
31,63,38,33,91,93,80,74,51

Hạ Dàn 10S
00,33,08,18,38,48,63,80,34,43
 

Kutha4078

Mới tập chơi lô
KUTHA4078 NGÀY 02/02/2021:
(4 9 số)
01,02,03,06,08,09,10,12,15,18,20,21,24,26,27,29,30,33,36,38,39,42,47,48,51,56,57,58,60,62,63,65,66,67,72,74,75,76,79,80,81,83,84,85,88,90,92,93,97

(2 9 số)
01,03,06,08,10,12,15,21,30,33,38,39,48,51,56,58,60,65,66,67,76,79,80,83,84,85,88,93,97


(0 9 số)
01,03,06,08,10,12,15,21,30,48,51,56,60,65,66,67,76,80,84
 
Sửa lần cuối:

Hiếu bmt4444

Mới tập chơi lô
Hiếu bmt4444. Dàn dự thi 2/2. 49s 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 46,
47, 48, 62, 63, 64, 68, 72, 74, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 99,77,66,55,44,33,22,11,00,01,10, 29s. 12, 13, 14, 18, 31, 33, 34, 38, 41, 43, 47,
48, 63, 64, 68, 81, 83, 84, 87, 88, 99, 77,66,55,44,33,22,11,00. 19s). 13, 14, 18, 31, 33, 34, 38, 41, 43, 47,
48, 63, 64, 68, 81, 83, 84, 87, 88. 0x (9s). 48,84,81,18,83,38,13,31,88
 

Becsom

Mới tập chơi lô
BECSOM . . . . . e trai BECKHAM
MIỀN BẮC 02/02/2021
Dàn dự thi:
(36 số)
07,12,14,17,18,24,26,28,32,36,37,39,42,47,48,51,52,57,58,62,64,67,68,71,74,78,81,82,84,86,87,89,91,92,96,97
(19 số)
02,18,26,28,31,32,37,39,51,52,58,62,68,78,82,86,87,91,96
(9 số)
02,32,37,39,62,68,78,82,87
 

drcanna

Administrator
BQT
NGÀY 2 TÌM KIẾM “CAO THỦ SOI CẦU"
2/2/2021
DRCANNA
DÀN 49s: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39
DÀN 29s: 30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19
DÀN 19s: 50,05,60,06,70,07,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16
 

xoso123456

Mới tập chơi lô
NGÀY 2 TÌM KIẾM“CAO THỦ SOI CẦU
2/2/2021
xoso123456
DÀN 49s:
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,04,40,14,41,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,09,90,19,91,39,93,59,95,69,96,79,97,89,98,99
DÀN 29s:
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,27,82,28,92,29,04,40,14,41,91,39,93,59,95,79,97,89,98
DÀN 19s:
32,23,42,24,52,25,27,82,28,92,29,04,40,14,41,91,39,93,59
 

Liên kếtTop