Bài viết trên trang cá nhân

Quỳnh Nguyễn
4/3/2021
Dàn 8 số
20.02.28.82.24.42.21.12
Dàn 36
20,02.25.52.23.32.26.62.24.42.28.82.22.12.21.17,71,19,91,93,39,27,72,29,92,34,43,54,45,46,64,47,74,94,
Dàn 64 30,03,50,05,60,06,70,07,90,09,13,31,15,51,16,61,17,71,19,91,23,32,25,52,93,39,27,72,29,92,34,43,54,45,46,64,47,74,94,49,38,83,58,85,68,86,78,87,89,98,36,63,37,73,35,53,59,95,84,48,20,02,24-42.
White Mouse
Thi Đấu
20/02: 6x3x
21/02: 6x
22/02:
(6 4 số)
11,12,14,15,16,17,18,19,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
(3 6 số)
11,12,14,16,17,19,31,32,34,36,37,39,41,42,44,46,47,49,61,62,64,66,67,69,81,82,84,86,87,89,91,92,94,96
White Mouse
Thi Đấu

20/02: 6x3x
21/02: 6x
22/02:
(6 4 số)
11,12,14,15,16,17,18,19,31,32,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
(3 6 số)
11,12,14,16,17,19,31,32,34,36,37,39,41,42,44,46,47,49,61,62,64,66,67,69,81,82,84,86,87,89,91,92,94,96

Liên kếtTop